حرام های که دیده نمی شود در مجالس عروسی ؟!

3 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

توصیه ما به عروس و داماد و پدرانشان این است که سعی کنند مراسم ازدواج را به شکل اسلامی درآورند . به شکل اسلامی در آوردن مراسم ، معنایش این نیست که در آنها جشن و مهمانی و  شادمانی نباشد ؛ نه عروسی اسلامی هم مانند همه عروسی ها ،جشن و مهمانی و شادمانی دارد . اصلا ولیمه عروسی و مهمانی برای عروسی ، در اسلام مستحب است . مراد ما از به شکل اسلامی در آوردن مراسم ازدواج ، حذف اینها نیست . بلکه مراد ما این است که درضمن عروسی ، در مقدمات عروسی و در مقارنات ( نزدیک) آن ، کارهای خلاف شرع انجام نگیرد . وقتی می گوییم کار خلاف شرع ، فورا ذهن ها معطوف به مسئله محرم و نامحرم و موسیقی حرام و از این قبیل می شود . البته اینها هم خلاف شرع است ؛ اما خلاف شرع فقط منحصر به اینها نیست . اسراف هم خلاف شرع است . زیاده روی در خوردن و آشامیدن ، زیاده روی در ریخت و پاش ، ریاده روی در تجملات و هر چه که از حد متعارف و معقول زیادتر شد، اسراف است و شرعا حرام است . متاسفانه این حرام مسلم، تا حدودی در بین مردم رایج است (81/09/15)

بعضی از مردم با این کاری که میشود با آن ثواب برد ، گناه می برند با اسراف هایی که می کنند ، با خلاف هایی که انجام می دهند ، با آمیختن این عمل حسن و حسنه به کارهای حرامی که انجام می دهند. حرام همه اش هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیز ها باشد . آنها هم البته حرام است ، اما ریخت و پاش زیادی هم حرام است . اسراف حرام است . سوزاندن دل مردمی که ندارند ، در مواردی واقعا حرام است . زیاده روی کردن ، حرام و حلال کردن برای اینکه بتواند جهیزیه دخترش را فراهم کند ، اینها حرام است (76/11/9)

بعضی ها لباس عروس گران قیمت می خرند . نه ! چه لزومی دارد . حالا لباس عروس می خواهند ، بعضی ها لباس عروس را می روند کرایه می کنند . چه مانعی دارد ؟ ننگ دارد ؟ نه! چه ننگی ؟ چه مانعی دارد ؟ بعضی ها این را ننگ می دانند . ننگ این است که انسان یک پول گزافی بدهد ، یک چیزی بخرد که یک بار آن را مصرف کند ، بعد بیندازد دور یک بار مصرف ! آن هم با این وضعی که مردم دارند ، بعضی ها واقعا نیاز دارند (74/10/4)

مراسم ازدواج را طوری برگزار کنند که قشر عظیمی از مردم احساس کنند دستشان نمی رسد ، نمی توانند ، دختر ها در خانه بمانند ، پسر ها نا متاهل بمانند ، اینها هم گناه است ؛ این گناه ها را باید بفهمیم . ما گناه های کوچک را مدنظر قرار می دهیم ، گناه های بزرگ را فراموش می کنیم . (81/7/29)

برگرفته از کتاب خانواده به سبک ساخت یک جلسه مطول مطوی در محضر مقام معظم رهبری ، صفحه 92-93)