واریز به حساب والدین!

15 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

از جمله عواملی که احساس وظیفه در قبال تربیت فرزندان را می افزاید، توجه به این نکته است که مردم، خوب و بد و تربیت و بی تربیتی فرزندان را به حساب والدین می گذارند و از چشم آنان می بینند. در حسابرسی آخرت هم پدر و مادر از این مساله بازخواست می شوند.
در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) به روشنی بر این نکته تأکید شده است.
حضرت می فرماید:
و اما حق ولدک، فتعلم انه منک، و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره، و انک مسؤول عما ولیته من حسن الادب، و الدلالة علی ربه، و المعونة علی طاعته فیک و فی نفسه، فمثاب علی ذلک و معاقب، فاعمل فی أمره عمل المتزین بحسن أثره علیه فی عاجل الدنیا، المعذر الی ربه فیما بینک و بینه بحسن القیام، و الاخذ له منه(59)؛
و اما حق فرزندت آن است که بدانی او از توست و خیر و شر او در همین دنیا به تو نسبت داده می شود و تو نسبت به تربیت شایسته او و راهنمایی اش به سمت و سوی خدا و کمک به خدا پرستی اش، مسؤولی و در این مورد، پاداش یا کیفر داده خواهی شد. پس در کار تربیت فرزند، چنان رفتار کن که اگر در این دنیا آثار خوب داشت، مایه آراستگی و زینت تو باشد و با رسیدگی شایسته ای که نسبت به او داشته ای، نزد پروردگارت عذر و حجت داشته باشی!
دامنه این تربیت، باورهای دینی و اعتقادات و اخلاقیات را هم شامل می شود و صرفاً در آداب اجتماعی خلاصه نمی شود.
تربیت مکتبی فرزندان، رسالت سنگین والدین است و در سایه چنین تربیتی، نسلی خداشناس، متعهد، پاکدامن و مؤدب به جامعه اسلامی تحویل می شود. در حدیث یاد شده، آثار چنان تربیت را خدایی زیستن، اهل اطاعت بودن، مایه آراستگی و آبروی والدین بودن و در پیشگاه خداوند عذر داشتن به شمار آورده است. آنچه این آثار را فراهم می سازد، تربیت بر اساس مبانی دین و رهنمودهای اهل بیت پیامبر است. اصول و روشهای چنین تربیتی باید از فرهنگ اسلام و باورهای دینی گرفته شود، تا این حق به شایستگی ادا گردد.
در احادیث متعددی بر نام نیک، آموزش سواد و نوشتن و فراهم ساختن زمینه ازدواج تأکید فراوان شده است. در سایه این حقوق، فرزندان هم از نظر شخصیت اجتماعی تأمین می شوند، هم از نظر دانش و معلومات، هم از نظر نیازهای عاطفی، غریزی و جنسی تا به حرام و گناه نیفتند.
از این گونه رهنمودها بر می آید که دامنه تربیت فرزندان و ادای حقوق آنان به سالهای کودکی منحصر نمی شود. وقتی به سن بلوغ رسیدند و نیاز به همسر گزینی داشتند، والدین باید بستری مناسب برای تأمین این نیاز فراهم سازند و عفاف فرزندان خویش را تضمین کنند.
تعبیر و أن یعف فرجه اذا أدرک که در بعضی احادیث است، ناظر به همین مسأله است.

 

برگرفته از کتاب

الفبای زندگی (آشنایی با اصول و عوامل تحکیم خانواده )

نویسنده : جواد محدثی