پدرها حتما بخوانند ،بدترین پدران

14 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

عن ابی جعفر علیه السّلام: قال شرّ الآباء من دعاه البرّ الی الأفراط.
ترجمه :
امام باقر علیه السّلام فرمود: بدترین پدران، کسانی هستند که در اعمال محبّت نسبت بفرزند زیاده روی و افراط نمایند.
قال رسول اللَّه (ص) یا علیّ لعن اللَّه والدین حملا ولدهما علی عقوقهما.
ترجمه :
رسول اکرم بعلی (ع) فرمود: لعنت خدای بر پدر و مادری که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.
فی وصیّة النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله لعلیّ علیه السّلام یا علیّ: لعن اللَّه والدین حملا ولدهما علی عقوقهما.
ترجمه :
رسول اکرم به علی علیه السّلام فرمود: لعن الهی و دوری از فیض خداوند بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را بعصیان و آزار خودشان وادارند و باعث قطع رابطه محبّت شوند.

 

برگرفته از کتاب

روایات تربیتی

نویسنده : محمد تقی فلسفی