داستانهای بهلول

6 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

پرسش خلیفه ازبهلول روزی خلیفه از بهلول پرسید:

تا به امروز موجودی احمق تر از خود دیده ای؟ بهلول گفت: نه والله، این

نخستین بار است كه میبینم.