توکجا بدنیا اومدی؟

6 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

یارو از دوستش پرسید: تو کجا بدنیا اومدی؟ میگه: تو بیمارستان. یارو می گه: وای ، مگه مریض بودی؟