امتحان رانندگی

به یارو میگن امتحان رانندگی قبول شدی ؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما

منتظرم برگرده ببینم چی میشه !

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: