موتوریه مرد!!

یه روز یه گنجشک با یه موتوری تصادف می کنه بی هوش می شه ، وقتی به هوش می یاد می بینه تو قفسه ، می زنه تو سرش و می گه: بیچاره شدم موتوریه مُرد!!

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: