راهکارهای عملی برای درمان انحراف جنسی

5 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

چـون عـمـل خود ارضایی از جمله گناهان کبیره به شمار می‌رود، فرد مبتلا به آن، ابتدا خود را تـطـهـیـر نماید، وضو بگیرد و دو رکعت نماز به جا آورد ودرباره گناهان گذشته خود از پیشگاه خـداونـد طلب آمرزش کند و از او بخواهد. که وی را در راه ترک این عادت شوم یاری دهد، سپس نکته‌های زیر را دقیقاً به مرحله اجرا در آورد و عمل نماید:.

 

1 ـ خود را از محیطها و موقعیتهای تحریک آمیز دور نگه دارد و از خلوت گزینی اجتناب ورزد.

 

2 ـ از پـوشیدن لباسهای تنگ و چسبنده خودداری ورزیده و از تماس و لمس نمودن اعضای بدن خود یا دیگران شدیداً دوری گزیند.

 

3 ـ از نگاه به نامحرم و چشم چرانی خودداری ورزد.

 

4 ـ تـخـیـلات و تـفکرات خود را کنترل کند و بداند هر آنچه که به ذهن و اندیشه‌اش می‌گذرد، خـداونـد بـه آن، آگـاه اسـت و در این زمینه مسوولیت داردو باید تنها به آنچه که عقل و قوانین شـرعـی تـاییدمی کنند بیندیشد تا رستگار شود، زیرا تخیل و تصور درباره مسائل جنسی و شهوت آلود منجر به تحریکهای مداوم گردیده و نیروی حیات را از بین برده و انسان را از مسائل حقیقی و واقعی زندگی بازمی دارد.

  

5 ـ با توجه به این که دوران جوانی، دوران پرشور و حساس عمر به حساب می‌آید، شایسته است که جـوان بـا بـرنـامـه ریـزی دقیق برای اوقات شبانه روزی به یاری کار و تلاش مداوم در زمینه‌های تـحـصـیـلـی و عـلـمـی و مـطـالـعـاتـی و کـارهـای ذوقـی و تفریحی، حداقل زمان لازم را به خوابیدن اختصاص دهد و زمانی به بستر رود که خواب بر او مستولی شده، تا زود به خواب رود.

 

6 ـ بـا اشـتغال به مطالعه کتب سودمند و مراجعه به کتابخانه‌ها در اوقات فراغت، زمینه موفقیت تحصیلی آینده خود را فراهم سازد.

 

7 ـ در تیمها و گروه‌های ورزشی شرکت فعال داشته باشد و نیز در فعالیتهای تربیتی، فرهنگی و مـذهـبـی شرکت نماید، زیرا این اشتغالات در افزایش ایمان و توفیق در ترک معاصی به وی کمک می‌نماید.

 

فعالیت‌های سالم و جهت دار سودمند، مقدار فراوانی ازانرژیهای جوان را به خود اختصاص می‌دهد و از تـحـریـکهای جنسی و شهوت انگیز جلوگیری می‌نماید، چرا که مبتلایان به این عادت زشت، بیشتر میل به گوشه گیری دارند. شرکت در فعالیتهای تربیتی و اجتماعی و گروههای قرآن در مساجد و کتابخانه‌ها و تماس با افراد مؤمن و پاک درتقویت روحیه و ایمان این گونه جوانان بسیار مؤثر است.

 

8 ـ با دوستان مؤمن و خوب، رفت و آمد و مجالست داشته باشد و حتی المقدور سعی کند، نمازها را در اول وقت و با جماعت به جاآورد. بـایـد مطلقاً از همنشینی و رفت و آمد با دوستان و رفقای بی بند وبار و منحرف (ولو از نزدیکان و خویشاوندان) دوری گزیند.

 

9 ـ قبل از خوابیدن حتماً وضو بگیرد و در هنگامی که به بستر می‌رود سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس (معوذتین) و آیه الکرسی رابا توجه و حضور قلب بخواند و با ذکرخدا به خواب برود.

 

10 ـ حتی المقدور هفته‌ای یک یا دوبار، روزه بگیرد. ایـن عـمل در تقرب او به خدا و افزایش ایمان، بسیار مفید بوده و درتقویت اراده‌اش نقش بسزایی دارد.

 

11 ـ در برنامه غذایی خود دقت کند و از مداومت در مصرف بعضی از خوردنیهای محرک و مقوی شـهـوت کـه اصطلاحاً گرم گفته می‌شود، مثل: گردو، خرما، کشمش، پسته، گز [خربزه، پیاز، شـیـریـنی جات] خودداری ورزد و یا کمتر، میل نماید و بیشتر به غذاهایی که اصطلاحاً سرد است روی آورد.

 

12 ـ تمایل‌ها و افکار خود را از توجه به خویشتن به سوی ازدواج و زندگی آینده معطوف سازد و بـدانـد کـه دیـر یـا زود ایـن ایـام سپری خواهد شد و اودر آینده‌ای نه چندان دور باید به انتخاب همسری پاک بپردازد و درخود، آمادگیها و شایستگیهای لازم را برای چنین زندگی ـکه بیش از هر چیز نیازبه سلامتی جسمی و روانی داردـ فراهم سازد.

 

13 ـ هـمـواره و در هـر حال با ذکر و یاد خدا انس و الفت داشته باشد، چرا که در قرآن آمده است: آگاه باشید که تنها با یاد خدا قلبها آرامش می‌یابد ونیز هر کس از یاد خدا فاصله گیرد، زندگانی براو سخت و دشوار خواهد گشت.

 

امـا کسانی که پس ازترک این عادت شوم نجات یافته‌اند، بایدقدرجوانی و پاکی خود را بدانند و در حـفـظ و نگهداری آن نهایت مراقبت را بنمایند وخود را از معرض هرگونه تحریکها و وسوسه‌های شـهـوانـی دور کـنـند و به هیچ قیمت، دیگر حاضر نشوند در محیطهای آلوده و با افراد منحرف وبی بندوبار مجالست و ارتباط داشته باشد. البته در این راه گاهی ممکن است خللی در تصمیم آنان پدید آید، ولی باید استقامت و پشتکار را از دست ندهند و با ایمانی کامل به یاری خدا امیدداشته باشند تا در حفظ این پاکی موفق بمانند.

بر گرفته از سایت شمیم