این زن کارمند خداست

26 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

این زن کارمند خداست.

مردی به پیامبر(ص) عرضه داشت: همسری دارم که چون وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و هنگام بیرون رفتن بدرقه ام می کند، و چون مرا غصه دار ببیند می گوید: چرا ناراحتی؟ اگر به خاطر روزی است که دیگری (خدا) عهده دار است و اگر به خاطر آخرت است، خدا غصه ات را زیاد کند (تا بیشتر به فکر قیامت باشی و مرتکب حرام نشوی).
پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا خداوند کارمندی دارد که این زن از کارمندان خداست برای او نیمی از اجر شهید است.(22)
کرا خانه آباد و همخوابه دوست – خدا را به رحمت نظر سوی اوست
همه روز غم خوری غم مدار – چو شب غمگسارت بود در کنار

برگرفته از کتاب

اخلاق در خانواده و تربیت فرزند

نویسنده : سید محمد نجفی یزدی