پوستر آسیب های خانوادگی پیش ازظهور

25 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

آسیب های خانوادگی پیش از ظهور

از ویژگی های خانواده های مهدی باور، شناخت آسیب ها و آفات خانوادگی در دوران پیش از ظهور و حفاظت و پاک نگهداری حریم خانه و خانواده از آسیب ها و آفات آخرالزمانی و جایگزینی « فرهنگ انتظار» در برابر « فرهنگ ابتذال » است. بر این اساس، در گام نخست، شناخت آسیب ها می تواند مقدمه ای برای رویارویی صحیح با آن یا پیشگیری بهنگام باشد. با برخی آسیب های خانوادگی آشنا می شویم. (برگرفته از مجله فرهنگی خانه خوبان)