ملاقات برادر دینی ملاقات خداست.

25 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

26 – رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس برادر دینی اش را در خانه او ملاقات کند، خدای متعال به او می گوید: تو مهمان و زائر من هستی و پذیرائی تو به عهده من است و به خاطر دوستی تو نسبت به برادرت، بهشت را بر تو واجب کردم.

25- پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: جبرئیل برایم گفت: که خداوند متعال فرشته ای را به زمین می فرستد، او در روی زمین قدم می زند، تا این که به در خانه ای می رسد که مؤمنی می خواهد به درون آن خانه رود. فرشته از آن مرد مؤمن می پرسد: به خاطر چه نیازی به دیدار صاحب این خانه آمده ای؟ آن مرد در پاسخ می گوید: صاحب این خانه برادر مسلمان من است و آمده ام تا برای رضایت خدا برادرم را دیدار نمایم.
فرشته الهی می گوید: راستی فقط به همین نیت و قصد به زیارت او آمده ای؟! آن فرد می گوید:
جز این قصد دیگری ندارم. فرشته الهی می گوید: من فرستاده خدا به سوی تو هستم، او تو را سلام می رساند و می فرماید: بهشت را برایت واجب کرده ام و این سخن خداست که هر مسلمانی برادر دینی اش را زیارت کند او را زیارت نکرده است بلکه مرا زیارت کرده است و پاداش این عمل او به عهده من است و آن بهشت می باشد.
لقاء المؤمن لقاء الله
26 – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من زار أخاه فی بیته قال الله (عزوجل) له: أنت ضیفی و زائری، علی قراک و قد اوجبت لک الجنه بحبک ایاه(32).

برگرفته از کتاب :

فرهنگ زندگی

نویسنده : محمد علی قاسمی