معرفی چندکتاب ارزشمند درمورد تربیت فرزند

23 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

منابعي در مورد تربيت ديني فرزند:
1. تربيت فرزند (سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت)، نويسنده: سيد علي حسيني زاده، تهران: پژوهشكدۀ حوزه و دانشگاه.
2. گامي در مسير تربيت اسلامي كودك، نويسنده: رجبعلي مظلومي، قم: نشر آفاق.
3. كودك در مكتب اهل بيت، نويسنده: محمد تقي فلسفي.
4. تربيت كودك در جهان امروز، نويسنده: احمد بهشتي، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
5. راهنماي پدران و مادران و شيوه هاي برخورد با كودكان، نويسنده: محمد علي سادات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
6. حقوق فرزندان در مكتب اهل بيت(ع)، نويسنده: محمد جواد طبسي، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.