معرفی چندکتاب ارزشمند درمورد تربیت فرزند

منابعی در مورد تربیت دینی فرزند:
۱٫ تربیت فرزند (سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت)، نویسنده: سید علی حسینی زاده، تهران: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
۲٫ گامی در مسیر تربیت اسلامی کودک، نویسنده: رجبعلی مظلومی، قم: نشر آفاق.
۳٫ کودک در مکتب اهل بیت، نویسنده: محمد تقی فلسفی.
۴٫ تربیت کودک در جهان امروز، نویسنده: احمد بهشتی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۵٫ راهنمای پدران و مادران و شیوه های برخورد با کودکان، نویسنده: محمد علی سادات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۶٫ حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)، نویسنده: محمد جواد طبسی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: