به کدام دعا بیشتر انس و اعتقاد دارید؟

18 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

بایستی آحاد مردم، ارتباطات و انس فردی و صحبت و مناجات با خدا را در خود تقویت کنند. این، راه امام است و هدایت الهی به دنبال این ارتباط و تماس با خدا مسیر می شود؛ همچنان که در این ده سال هم همین طور بوده است و شما جوانهای با اخلاص و پاکدل، این روحیه را در جبهه های گوناگون از خودتان نشان دادید و نتایجش راهم دیدید و همچنان که درس امام نیز این بود.
یک بار از ایشان سؤال کردم که در میان دعاهای معروف، به کدامیک از آنها بیشتر انس یا اعتقاد دارید؟ ایشان بعد از تأملی فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه. وقتی که شما به این دو دعا مراجعه می کنید، با این که دعاهای دیگر هم مثل ابو حمزه ی ثمالی و یا دعای امام حسین در روز عرفه و دعاهای فراوان دیگر – برقراری رابطه با خداست؛ اما در این دو دعا و مناجات، حالت استغفار و انابه و استغاثه و تضرع به پروردگار را به شکل عاشقانه ی آن مشاهده می کنید. دعای کمیل هم مناجاتی باخدای متعال است و رابطه ی محبت و عشق میان بنده و معبود را ترسیم می کند و این همان چیزی بود که امام بزرگوار ما، روح و دل خود را از آن روشن و منور می داشت

برگرفته از کتاب

خاطرات و حکایات (جلد سوم)

نویسنده : موسسه فرهنگی قدر و ولایت