خیر خواستن برای دیگران

17 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

اسلام می گوید: هر فرد جامعه، برای دیگران دوست دارد هر آنچه برای خود دوست می دارد و بد دارد هر آنچه برای خود بد می دارد.
روایات :
(1) از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): کسی که خوش دارد از آتش دور شده و به بهشت داخل شود، باید با شهادت به توحید خداوند و رسالت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) از دنیا برود و دوست داشته باشد با مردم رفتار کند آنطور که دوست دارد، مردم با او رفتار کنند.
من سره ان یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلیأت منیته وهو یشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ویحب ان یأتی الی الناس ما یحب ان یؤتی الیه.
(تفسیر مجمع البیان در سوره نساء، ذیل آیه نهم)
(2) از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): در حدیثی راجع به حقوق مسلمان بر برادرش آمد است: و برای برادر مسلمانش دوست داشته باشد از خیر، آنچه را که برای خود دوست دارد، و کراهت داشته باشد از شر، آنچه را که برای خود کراهت دارد.
فی حقوق المسلم علی اخیه قال (صلی الله علیه و آله و سلم): ویحب له من الخیر ما یحب لنفسه ویکره له من الشر ما یکره لنفسه.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 229)
(3) از امام زین العابدین (علیه السلام): در حدیثی راجع به حقوق است: و حق اهل کیشت به تو آن است که برای آنان سلامت و رحمت در دل نهان داری (تا این که می فرماید) و دوست بداری برای آنان آنچه را که برای خودت دوست می داری و کراهت داری برای آنان آنچه را که برای خودت کراهت می داری.
وحق اهل ملتک اضمار السلامة والرحمة لهم (الی ان قال (علیه السلام)) وتحب لهم ما تحب لنفسک وتکره لهم ما تکره لنفسک. الخبر.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 442)
(4) از امام باقر (علیه السلام): برادر مسلمانت را دوست بدار و برای او دوست دار آنچه را که برای خودت دوست داری و کراهت بدار آنچه را که برای خودت کراهت می داری.
احب اخاک المسلم واحب له ما تحب لنفسک واکره له ما تکره لنفسک. الخبر.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 229)
(5) از امام صادق (علیه السلام): تو را به تقوای خدا، و نیکی به برادر مسلمانت سفارش می کنم و برای او دوست بدار آنچه را که برای خودت دوست می داری و کراهت دار آنچه را که برای خودت کراهت می داری.
اوصیک بتقوی الله وبر اخیک المسلم واحب له ما تحب لنفسک واکره له ماتکره لنفسک. الخبر.
(وسائل الشیعه، ج 2)

برگرفته از کتاب آئین زندگی

نویسنده:

مرحوم آیة الله آقای حاج شیخ جواد تهرانی

آدرس اینترنتی :http://www.ghadeer.org/Book/186/26032