درمحضرعلامه حسن زاده آملی

13 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

درمحضرعلامه حسن زاده آملی

روزى يكى از شاگردان درس، مصرانه و عاجزانه از حضرت استاد حسن زاده آملى تقاضا كردند كه حضرت آقا عنايتى بفرماييد ذكرى، دعایی، چيزى بفرماييد، بلكه از اين گرفتارى روحى نجات پيدا كنم، خيلى گرفته و در قبض هستم.

حضرت استاد (دام عزه ) كه تا آخر لحظه سر به زير انداخته بودند و در سكوتى پر معنى و مراقبه اى ملكوتى به سر مى بردند سر را بلند كرده و فرمودند:

آقا جان ! من هم گرفتارم، من هم از شما بدترم❗️

چند لحظه اى درنگ فرمودند و ادامه دادند: دو مطلب به شما عرض ‍ مى كنم، يقينا اثر دارد به شرط اينكه اقلا يك اربعين (40 روز) بر آن مداومت داشته باشيد.

1⃣ ذكر شريف «يٰا حَىُّ يٰا قَيُّوم يا من لا اله الا انت» كه گفته اند، اكثار در آن سبب حيات و زيادت عقل مى شود و مجرب هم است.

2⃣ سوره غنى (واقعه ) را بخوانيد تا غنى در علم و بعدا هم چيزهاى ديگرى شويد چون روايت شده كه : ابن مسعود از پيامبر (صلى الله عليه و آله ) نقل كرده كه، از پيامبر (صلى الله عليه و آله ) شنيدم كه فرمود:

√ هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند هيچ گاه محتاج نمى شود.

منبع:صراط سلوک