مهریه با سقف بالا ؛ ازدواج باطل ،سنت جاهلی یا خلاف سنت

در صدر اسلام رسول خدا می آید در مسجد ، اعلان می کند که یک دختری است با این خصوصیات ؛ کی خواستگار اوست ؟  یک جوانی بلند می شود می گوید من . می فرمایند مثلا مهر چقدر قرار می دهی ؟ او هم می گوید که به قدر مثلا چند صاع خرما ، یک سبد مثلا خرما ، یک  سپرخرما ، پیغمبر اکرم از طرف دختر قبول می کنند ، همان جا ایستاده عقد او را جاری می کنند ، آن دختر را به آن پسر می دهند ، بعد هم می گویند بروید ختنه تان ۶۵/۵/۱۳۷۰

از حضرت امام حسین (علیه السلام) نقل شده که فرمود ما دخترانمان و خواهرانمان و همسرانمان را جز با مهر السنه عقد نکردیم ، به خاطر این است ؛ و الا می توانستند . اگر امام حسین می خواست مثلا با هزار دینار هم عقد بکند ، می توانست ؛ لازم نبود مثلا با پانصد درهم – دوازده و نیم اوقیه (واحد پول معادل چهل درهم ) – مقید به این کار بشود . انها می توانستند ، اما کمش کردند . این کم کردن ، با یک محاسبه است ؛ این خیلی خوب است ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ وضع ازدواج در اسلام این جوری است ، این تشریفات زائد و این خصوصیاتی که بعد ها پیش امده ، اینها پیرایه هایی است که بر اثر جهالت انسان ها پیش آمده ، هیچ کدام از اینها ریشه های صیحیح عقلایی ندارد ۱۷/۵/۶۵ من از مردم سراسر کشور خواهش می کنم  که آن قدر مهریه ها را زیاد نکنند ، این سنت جاهلی است ، این کاری است که خدا و رسول در این زمان به خصوص ، از آن راضی نیستند . نمی گویم حرام است ، نمی گوییم ازدواج باطل است ؛ اما خلاف سنت پیامبر و اولاد ایشان و ائمه هدی و بزرگان اسلام است . ۲۰/۹/۷۳ ( برگرفته از کتاب خانواده – به سیک ساخت یک جلسه مطول مطوی در محضر مفام معظم رهبری – صفحه ۹۰-۸۹ )

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: