باید آخرین نفر باشم❗️

2 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

همسر شهید رجایی می گوید:
به خاطر ترور منافقین مجبور شدیم پنجره اتاقها را ببندیم،
به همین دلیل اتاق ها خیلی گرم شده بود. آقای رجایی با دیدن این وضع ، در تعاونی محل برای خرید کولر ثبت نام کرد.
یک روز یک کولر آوردند تا نصب کنند.
به ایشان گفتم: «سفارش شما بوده»؟
گفت: «نه من سفارش نداده ام، می توانید کولر را برگردانید.»
بعدا از ایشان سوال شد: چرا با وجود اینکه کولر نداشتید آن را برگرداندید؟
جواب داد: «اگر قرار است کولر داشته باشیم، ما هم مثل بقیه مردم باید در نوبت قرار بگیریم.
اگر هم قرار است به من کولر بدهند، به خاطر مسئولیتی که دارم،
باید آخرین نفری باشم که کولر بگیرم»
تا زمان شهادت ایشان کولر نداشتیم.

?[ حسن عسكری‌راد، خاطراتی از شهید رجایی، موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت، 1382، ص 110. ]