چگونه با دروغگویی کودکان مقابله کنیم؟

1 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

شما باید علل دروغگویی را بیابید و اگر علت مشخص  شود و از بین برود ، معلول نیز از بین خواهد رفت .

با توجه به علل دروغگوییی با آن مقابله کنید .

1- محیط : در محیطی که دیگران دروغ بگویند ، کودک نیز دروغ خواهد گفت ؛ بنابر این ، باید محیط را اصلاح کنید .

2- تنبیه : کودکی که برای رفتارش به شدت تنبیه می شود ، در صورت ارتکاب خلاف ، راست نخواهد گفت . به جای تبیه ، از ساز و کارهای بازدارنده استفاده کنید .

3- جلب توجه : در مقابل دروغ های او ، حساسیت شدید نشان ندهید و او را در موقعیت های مناسب نهی کنید ؛ چرا که ممکن است برای جلب توجه باشد .

4- احساس حقارت : کودکی که فراوان توبیخ و سرزنش شود ، احساس حقارت می کند و برای جبران این احساس ، دروغ می گوید تا با دروغ هایش  خود را بزرک نشان دهد ؛ پس سرکوفت را قطع کنید .

5- لاف زدن : کودکان در این سن ، گاهی لاف می زنند تا بزرگ نمایی کنند . او را از زشتی و نامطلوب بودن این عمل در دید دیگران آگاه کنید .

6- پرسش های فراوان از کودک : پرسش فراوان از کودک و سوال پیچ کردن او ، وی را به دروغ وا می دارد ؛ پس در صورت ارتکاب عمل خلافی ، از او نپرسید : تو این کار را کرده ای ؟ بلکه بگویید : هر کس این کار را انجام داده ، دیگر تکرار نکند .

توصیه می کنم اورا از آثار دروغ ( محرومیت از بهشت و هدایت الاهی ، از دست دادن ایمان ، فقر ، ضعف حافظه ، بی اعتباری در اجتماع ، جرآت بر گناه و…) آگاه کنید .

اگر از شیوه محرومیت استفاده می کنید ، در صورت دروغگویی او ، محرومیت را دو برابر کنید ؛ یکی برای عمل خلاف و یکی هم برای دروغگ.یی تا بفهمد اگر دروغ نگوید ، محرومیت او نصف خواهد شد . در صورت راستگویی کودک، از تشویق و تحسین او غافل نشوید .

 

 

برگرفته از کتاب نسیم مهر جلد 1 صفحه 109