با همکاری گروه جهادی امیرالمومنین و گروه جهادی پزشکی حامی  ویزیت رایگان ۴۰۰ نفر از روستائیان روستای قلعه نو انجام شد .

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سلامتی آینده‌ی جامعه است.

۱۷ آذر ۱۳۹۷

دوستان