Happy family with several members in education process

رابطه اخلاق و تربیت خانوادگی در احادیث اسلامیبی شک نخستین مدرسه هر انسانی دامان مادر و آغوش پدر اوست، و در همین جا است که نخستین درسهای فضیلت یا رذیلت را می آموزد. و اگر مفهوم تربیت را اعم از «تکوینی» و «تشریعی» در نظر بگیریم نخستین مدرسه رحم مادر و صلب پدر است که […]

۰۱ آبان ۱۳۹۵
khanevadeh

وجود اصول و قواعد کلّی در مناسبات انسانی و مرجعیت آن برای تفسیر رفتارها آن‏چنان آشکار است که غالباً نیازی به بیان تشریحی آن وجود ندارد. بدیهی است که هیچ کنش و واکنش انسانی نمی‏تواند در خلأ و بدون ضابطه‏ای مشخص آغاز، و بی‏هدف پایان پذیرد. رفتارهای یکسان زیادی می‏توان یافت که خاستگاه واحدی ندارند؛ […]

۰۱ آبان ۱۳۹۵

دوستان