در اینکه از نظر اسلام خدمت کردن به خلق و احسان به مردم، خودش یک ارزشی از ارزشهای انسانی و الهی است هیچ شکی نیست. محبت و خدمت به مردم و درد مردم را داشتن، از نظر اسلام خود یک کمال و یک ارزش و یک نیکی است و مقامش هم بسیار عالی است، ولی […]

۰۲ اسفند ۱۳۹۵

مهارتهای فرزندپروری، تربیت بدون فریاد، رفع مشکلات تربیتی و روانشناسی

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

تأثیر نام نیکو بر شخصیت فرزند نام گذاری، برای طفل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا اولین چیزی که در فهم لطیف و حساس کودک راه پیدا می کند، نام و شهرت اوست و اینکه این نام حامل چه بار فرهنگی و معنایی است، تأثیر شگرفی بر روح و روان او دارد، بدین جهت امیرالمؤمنین علی علیه […]

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

دوستان