کمک مومنانه
مبلغ مورد نیاز :
22,500,000 تومان
تاریخ شروع :
1399/01/18
تاریخ پایان :
1399/01/28
حامیان :
500 نفر
مبلغ جمع آوری شده :
0 تومان

با توجه به فرمان رهبر عزیزمان برای کمک به محرومین و نیازمندان در این شرایط حساس کشور و روزهای که خیلی از کسب و کارها به دلیل این ویروس منحوس تعطیل شده و طبق سنوات سال های قبل برای تهییه بسته ارزاق ماه مبارک رمضان برای ۷۰ خانواده محروم . شما می توانید در این رزمایش همدلی شریک و سهیم باشید .