پویش سهم من از ماه خدا
مبلغ مورد نیاز :
150,000,000 تومان
تاریخ شروع :
1399/2/06
تاریخ پایان :
1399/02/30
حامیان :
300 نفر
مبلغ جمع آوری شده :
0 تومان

هر نفر می تواند با هدیه ۱۰ هزار تومان یک پرس غذای گرم به خانواده های محروم نذری دهد