نذر یک افطار ساده
نذر یک افطار ساده
مبلغ مورد نیاز :
80,000,000 تومان
تاریخ شروع :
1398/02/15
تاریخ پایان :
1398/03/15
حامیان :
200 نفر
مبلغ جمع آوری شده :
0 تومان

شما می توانید با اهدا مبلغ ۲۰ هزار تومان در این طرح خدا پسدانه مشارکت داشته باشید . اهداف طرح توزیع بسته های ارزاق بین ۴۵ خانواده از محرومین جنوب غرب تهران و سفره افطار برای خانواده های محروم به تعداد ۲۰۰ نفر در یکی از شب های رمضان

نذر یک افطار ساده