طرح عیدانه
مبلغ مورد نیاز :
7,000,000 تومان
تاریخ شروع :
1398/12/01
تاریخ پایان :
1398/12/29
حامیان :
100 نفر
مبلغ جمع آوری شده :
0 تومان

طرح عیدانه فرصتی است تا با کمک هم دل کودکانی راشاد کنیم که توانایی خرید لباس نو شب عید را ندارند .